Het huishoudelijk reglement beschrijft een aantal zaken die niet vermeld worden in de statuten van de WTL vzw. Ze hebben vooral betrekking op het definiëren van de verschillende fietsgroepen, inclusief de ritten en het organiseren van een rit. Bijkomend bevat het huishoudelijk reglement de voorwaarden voor aansluiting bij WTL vzw, het lidgeld, het WTL vzw puntensysteem, de kledij en de gedragscode voor de aangesloten leden tijdens de deelname aan de door WTL vzw georganiseerde activiteiten.
Het huishoudelijk reglement is een levendig document dat te allen tijde kan worden aangepast door het dagelijks bestuur.
Alle leden van WTL vzw dienen zich te schikken naar de regels van het huishoudelijk reglement

Ter info: de clubregels van WTL vzw zijn grotendeels gebaseerd op deze van de overkoepelende, nationale wielerorganisaties in België. Eén uitzondering zijn interne regels, specifiek voor WTL vzw, die nationaal niet (kunnen) opgelegd worden.

Onze club heeft vier (04) verschillende groepen:

 •  Drie (03) groepen met snelheden van 25, 27 en 30 km/u (rijden uitsluitend op de weg)
 • Eén (01) mountainbike groep (rijden voornamelijk op onverharde paden).

          De ritten zijn gebaseerd op een clubkalender (per groep). Deze ritten worden gereden in principe elke zondag vanaf begin maart tot einde oktober.

Bovendien, en voornamelijk om de rit van de dag in goede banen te leiden , is er elke zondag één persoon per groep, een organisator genoemd, van de geplande rit. Op het aangekondigde uur (kalender) zal deze organisator, of zijn aangeduide vervanger, als een minimum de volgende zaken briefen aan zijn voltallige groep vóór het vertrek (niet allemaal van toepassing voor de MTB groep):

– Confirmatie van de dagverantwoordelijke van de groep voor de te rijden rit (zoals aangegeven op de kalender in de kolom organisator of zoals ter plaatse overeengekomen bij afwezigheid van de initieel geplande organisator);

– Opnemen van de getalsterkte van de groep. Conform Artikel 43 bis. Fietsers in groep:

 • Wanneer de groep met meer dan 15 personen is kan er op de openbare weg gereden worden.Indien er minder dan 15 deelnemers zijn zal er enkel op de fietspaden gereden worden (rekening houdend met de staat van de fietspaden);
 • Indien er meer dan 50 deelnemers zijn (uitzonderlijk – bv tijdens een tweedaagse) zal het clubbestuur zorgen voor een volgwagen uitgerust met de nodige markeringen;
 • Er wordt met twee naast mekaar gereden en we blijven gegroepeerd.

– De rit zal in het kort uitgelegd worden met nadruk op de gevaarlijke en / of aandachtspunten voor onderweg

Aanduiding “wegafzetters” (indien van toepassing):

 • Al dan niet afzetten van de weg wordt voor vertrek overeengekomen;
 • Dragen van de band “wegkapitein” voor deze wegafzetters is verplicht (Belgische driekleur met duidelijke tekst “wegkapitein”);
 • Minimum 2 personen, ideaal 4 personen;
 • Wegafzetters zullen vooraan in de groep geplaatst worden (2e en 3e rij);
 • Deze mogen enkel op kruispunten het verkeer in goede banen leiden ten voordele van de fietsgroep indien ze de band “wegkapitein” dragen EN in het bezit zijn van een “plaatje verkeersbord C3” om het verkeer tegen te houden;
 • Zij keren terug naar de groep en voegen in op hun originelen plaatsen op een veilige manier.

In het begin van het seizoen en ook als er nieuwkomers in de groep zijn zullen de bijkomende punten kort overlopen worden (al dan niet voor de voltallige groep):

 • Bevoorrading (genoeg eten en drinken meenemen)
 • Plaspauzes
 • Pechverhelping (materiaal – GSM – VWB)
 • Afspraak in het clublokaal NA de rit (facultatief)

 ….

De groep zal pas vertrekken wanneer alles duidelijk is voor iedereen en er geen vragen meer zijn.

 – Het spreekt voor zich dat al de kalenderritten (zondagsritten / tweedaagse en verrassingsrit) en/of vastgelegde clubactiviteiten in de clubkledij zullen ge-           reden worden.(dus het dragen van de clubkledij is niet verplicht tijdens de MTB ritten buiten het reguliere seizoen / rit door de week / zaterdagritten/etc)

 – Veiligheid is primordiaal. Dit vooral MTB het eerbiedigen van de verkeersregels, de andere weggebruikers en het respecteren van de verschillende  snel-   heden.  Aan de verantwoordelijke van de rit (organisator) wordt gevraagd om tijdens zijn / haar rit gezond verstand te gebruiken.

Voorwaarden voor toelating tot de club en lidgeld:

 • Wielertoerisme Leopoldsburg bestaat uit actieve en niet actieve aangesloten leden. De niet actieve aangesloten leden betalen 50% van het lidgeld voor actieve aangesloten leden.
 • Om actief aangesloten lid te worden van de club moet men aangesloten zijn bij de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB). De aansluiting bij de VWB voorziet in een verzekering, details zijn op te vragen bij de VWB. Er wordt aan de aangesloten leden van WTL vzw gevraagd om het VWB lidgeld te betalen voor 31 december van het jaar dat het lopende jaar voorafgaat.
 • Om actief aangesloten lid te worden van de club moet men de leeftijd van 14 jaar bereikt hebben en in goede fysieke conditie zijn. Aangesloten leden jonger dan 14 jaar kunnen enkel onder begeleiding van een volwassene deelnemen aan de activiteiten van de club.
 • De hoogte van het jaarlijks lidgeld voor aangesloten leden wordt jaarlijks vastgelegd door het bestuur van WTL vzw.
 • Het lidgeld dient betaald te worden voor 1 maart van het lopende jaar.
 • Nieuwe leden die aansluiten na 1 juli van het lopende jaar betalen 50% van het jaarlijks lidgeld.
 • Nieuwe leden kunnen pas deelnemen aan de clubactiviteiten acht dagen na de betaling van het lidgeld.

WTL vzw puntensysteem

 • Aangesloten leden kunnen punten verdienen en sparen door deel te nemen aan de clubactiviteiten.
 • Het bestuur van WTL vzw bepaalt welke activiteiten in aanmerking komen voor het verdienen van punten.
 • In principe zijn al deze activiteiten omvat in de verschillende kalenders.
 • De waarde van een punt wordt jaarlijks vastgelegd door het bestuur van WTL vzw.
 • Voor de opvolging (bestuur) en de transparantie naar de leden toe zal er halfjaarlijks een overzicht met de laatste stand van zaken rondgestuurd worden.
 • De door het deelnemen aan activiteiten opgebouwde punten kunnen gebruikt worden voor het aankopen van de clubkledij.

Kledij

 • De kledij wordt aangeboden aan een jaarlijks door het bestuur vast te leggen vergoeding.
 • Alle leden verbinden zich ertoe dat ze bij deelname aan een clubactiviteit de clubkledij dragen.
 • De clubkledij zijn de kleding stukken waarop de huidige sponsors zijn vermeld, in principe broek en truitje.

In het kader van de campagne “Ik fiets proper” zullen wij met de ganse club de volgende basisregels onderschrijven:

“ Wij fietsen milieuvriendelijk”: bij het fietsen gooien wij geen afval (verpakkingen van repen en gels, kapotte binnenbanden, …) op de openbare weg. Wij houden alle afval bij in de achterzak van onze fietstrui, wij dumpen het afval in een prullenmand of in de vuilniszak op de volgende bevoorradingspost of houden het bij tot thuis. Wij willen fietsen op nette wegen.

“ Wij fietsen verkeersveilig”: Wij fietsen op de openbare weg zoals het hoort, zonder de verkeersregels aan onze laars te lappen of andere weggebruikers in gevaar te brengen. Wij zijn geen “wielerterroristen” maar fietsen hoffelijk en verkeersveilig. Wij doen dit allemaal met de fietshelm op ons hoofd.

Wij fietsen gezond”: Prestatie bevorderende middelen die worden gedefinieerd als “doping” zijn niet aan ons besteed. Wij fietsen clean.

Mensen die zich niet houden aan het clubreglement kunnen uit de club worden gezet.